Fotogafisanje venčanja


U našem vremenu, kada je laka dostupnost i omasovljenost foto i video tehnike, pravi lažni utisak da fotografija nema više one magije koju je donosio majstor-fotograf sa sobom. Svaki pojedinac sa kvalitetnijim aparatom je sposoban da napravi sasvim korektnu fotografiju, ali, zar za Vaše venčanje želite samo puko zabeležavenje trenutka na fotografiji ili "drmajućem" video snimku.


Naš cilj nije samo dokumentarno beleženje i prosta reprodukcija stvarnosti, već davanje kreativnog doprinosa uobličavanju vaših uspomena; ali, ne tako da događaju namećemo naše individualno tumačenje, već da iz događaja izvučemo ono što ga karakteriše i pripada Vašoj budućnosti. Imajte odgovornosti ka tome.


Puno više potražite na FB-uFoto VIZANTIJA


Predlažemo da pogledate i ovo:

Fotogafisanje venčanja

Lepše strane fotografije...

BUDIMO PRIJATELJIMnogo više na FB-udizajn - Foto VIZANTIJA

 

Prijatelji VIZANTIJE

 
 
 

Puno više potražite na FB-uFoto VIZANTIJA